Morris
 • TPR
  "Dziady" - Adam Mickiewicz
 • PWD
  "Granica (fragmenty)" - Zofia Nałkowska
 • DTW
  "Krewniaki (wersja starsza)" - Michał Bałucki
 • PWD
  "Lampart" - Giuseppe Tomasi di Lampedusa
 • DTW
  "Mąż stanu" - Thomas Stearns Elliot
 • WZS
  "Miłość i próżność" - Ksawery Godebski
 • DTW
  "Niezrównany Crichton" - James Matthew Barrie
 • INN
  "Okrągły tuzin" - William Somerset Maugham
 • TPR
  "Porwanie Sabinek" - Julian Tuwim (wg Frank Paul Schoenthan'a)
 • PWD
  "Pożegnania" - Stanisław Dygat
 • TPR
  "Rozbitki" - Józef Bliziński
 • TPR
  "Śniadanie u Desdemony" - Janusz Krasiński
 • TZO
  "Tragiczny romans" - Arthur Conan Doyle
 • RDZ
  "Urodzinowe szaty króla" - Hans Christian Andersen
 • TPR
  "Wybraniec" - Tomasz Mann