ext-align:center; background-color:#fff; margin:2px">
Lech
Ordon

1928 - 2017
90 rocz. ur.
95
25 Listopad

Halina
Głuszkówna

1923 - 2012
6 rocz. śm.
2

Tadeusz
Białoszczyński

1899 - 1979
119 rocz. ur.
8

Renata
Kretówna

1948 -
70 rocz. ur.
1

Gustaw
Buszyński

1888 - 1962
130 rocz. ur.
1

Maria
Zającówna-Radwan

1933 -
85 rocz. ur.
1

Karolina
Borchardt

1920 - 2011
98 rocz. ur.
2

Izabela
Kuna

1970 -
48 rocz. ur.
10

Władysław
Jeżewski

1932 -
86 rocz. ur.
3
26 Listopad

Janusz
Ziejewski

1906 - 1973
45 rocz. śm.
8

Joanna
Bogacka

1945 - 2012
6 rocz. śm.
3

Bogdan
Łysakowski

1932 - 1993
25 rocz. śm.
3

Mirosława
Morawska

1920 - 2001
17 rocz. śm.
1

Mariusz
Jakus

1967 -
51 rocz. ur.
1

Krzysztof
Kiersznowski

1950 -
68 rocz. ur.
4

Wiesław
Machowski

1921 - 2004
97 rocz. ur.
30

Marek
Bukowski

1969 -
49 rocz. ur.
1

Marta
Zięba

1973 -
45 rocz. ur.
1

Konrad
Morawski

1913 - 1985
105 rocz. ur.
17
27 Listopad

Stanisław
Mikulski

1929 - 2014
4 rocz. śm.
3

Jerzy
Pichelski

1903 - 1963
115 rocz. ur.
6

Eugenia
Drabik-Witkowska

1905 - 1964
113 rocz. ur.
1

Mieczysław
Nawrocki

1887 - 1963
131 rocz. ur.
1

Krzysztof
Bitdorf

1984 -
34 rocz. ur.
1
28 Listopad

Piotr
Kurowski

1922 - 2001
17 rocz. śm.
4

Grażyna
Laszczyk

1954 -
64 rocz. ur.
2

Maria
Chruścielówna

1937 - 1994
81 rocz. ur.
1

Justyna
Sieńczyłło

1969 -
49 rocz. ur.
2

Justyna
Wasilewska

1985 -
33 rocz. ur.
1
29 Listopad

Bohdan
Czechak

1927 - 1992
26 rocz. śm.
1

Leon
Niemczyk

1923 - 2006
12 rocz. śm.
1

Sebastian
Cybulski

1982 -
36 rocz. ur.
1

Joanna
Węgrzynowska

1971 -
47 rocz. ur.
8

Andrzej
Matul

1947 -
71 rocz. ur.
1

Elżbieta
Barszczewska

1913 - 1987
105 rocz. ur.
7

Leopold
Sadurski

1922 - 1966
96 rocz. ur.
1

Jadwiga
Walewska

1919 - 1980
99 rocz. ur.
2

Izabela
Olejnik

1951 -
67 rocz. ur.
1
30 Listopad

Gabriela
Kownacka

1952 - 2010
8 rocz. śm.
38

Andrzej
Polkowski

1922 - 1979
39 rocz. śm.
16

Janina
Katelbach

1927 - 2014
91 rocz. ur.
2