class="td1 CZP"> Głos poetki: Anna Achmatowa 2009-06-25 1 38 TPR Ilia Ilf, Eugeniusz Pietrow Gorące uczucie 2010-05-05 2 R 39 TPR Fiodor Dostojewski Gospodyni 5 R 40 TPR Mikołaj Gogol Gracze 2009-10-04 2 R 41 TPR Iwan Bunin Hala Hańska 2006-12-08 2 R 42 INN Walentin Bierestow Hallo, Parnas 1966-08-20 1 R 43 TPR Fiodor Dostojewski Idiota 2010-05-30 2 R 44 TPR Osip Mandelsztam Ja muszę żyć, bolszewieć i oddychać 2016-01-16 5 R 45 TPR Mikołaj Urwancew Jacques Noir i Henri Zagoubi czyli Zagubiony paszport 2007-08-27 2 46 TPR Arkadiusz Awerczenko Jak to mężczyzni 4 47 RWE Aleksander Sołżenicyn Jeden dzień w życiu Iwana Denisowicza 1970-10-11 4 R 48 TPR Walerij Briusow Jej decyzja 1991 3 ? 49 TPR Antoni Czechow Jonycz 2012-10-27 3 R 50 TPR Antoni Czechow Jubileusz 2004-07-18 3 R 51 TPR Antoni Czechow Jubileusz (Radio Łódź) 2 R 52 INN Antoni Czechow Jubileusz reż. Jerzy Antczak 1971 2 R 53 TPR Dymitr Mereżkowski Julian Apostata 2007-12-15 4 R 54 INN Antoni Czechow Kameleon 1 55 TPR Antoni Czechow Kapral Prisziwiejew 1982 2 56 TPR Warłam Szałamow KOŁYMA 2018-01-13 2 57 DTW Aleksander Ostrowski Koń ma cztery nogi a też się potknie... 4 R 58 TPR Antoni Czechow Końskie nazwisko 1982 3 59 RWE Aleksander Sołżenicyn Krąg pierwszy 1 60 TPR Antoni Czechow Księga zażaleń 2 61 TPR Antoni Czechow Księżniczka w futerale 2017-10-15 3 R 62 INN Maria Brzezińska Leningrad. Dzienniki z oblężonego miasta 2019-02-23 4 63 DTW Maksym Gorki Letnicy 1976 8 R 64 INN Antoni Czechow Łabędzi śpiew 1961 1 65 TPR Antoni Czechow Łabędzia pieśń 1959 2 ? 66 TPR Fiodor Dostojewski Łagodna 2019-05-11 2 R 67 Fiodor Dostojewski Łagodna 2019-05-11 1 68 DTW Włodzimierz Majakowski Łaźnia 2009 4 R 69 STT Fiodor Sołogub Maleńki człowiek 2008-09-28 2 R 70 TPR Mikołaj Gogol Martwe dusze (fragment) 1967 6 71 PTW Vladimir Nabokov Maszeńka 2008-03-02 4 R 72 DTW Mikołaj Kolada Merylin Mongoł 2002-04-07
2003-11-08 2 R 73 WZS Boris Akunin Mewa 2012-12-01 8 R 74 INN Dorota Gacek Mikołaj Gogol i mroki jego duszy 2015-11-23 1 75 PTW Iwan Bunin Miłość Miti 2008-07-20 2 R 76 TPR Ludmiła Razumowska Miłość o północy na przystanku tramwajowym 2007-10-27
2007-10-27 4 R 77 TPR Michał Sałtykow-Szczedrin Minione czasy 2014-04-06 3 R 78 PWD Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata (1980) 1980 18 R 79 POW Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata (1989) 1989 9 R 80 WZS Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata (1994) 1994
2014-03-22
2014-03-23 2 R 81 POW Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata (2002) 2002 11 R 82 TPR Izaak Babel Moja pierwsza gęś 1967-11-28 1 83 TPR Isaac Babel Moje pierwsze honorarium 1992-08-30 1 R 84 TPR Wieniedykt Jerofiejew Moskwa-Pietuszki 2007-05-24
2007-05-25 3 R 85 TPR Aleksander Puszkin Mozart i Salieri (reż. Zdzisław Dąbrowski) 1990 4 R 86 WZS Julia Holewińska Muzykant 2016-12-10 3 R 87 INN Notatnik Dwójki Nadieżda Mandelsztam - Wspomnienia 2016-02-22 3 88 TPR Daniel Charms Nie ma jednak na świecie żadnej równowagi 2 R 89 TPR Mariusz Orski Nie odbierzecie mi poruszeń moich warg 2017-04-09 5 R 90 TPR Antoni Czechow Nieciekawa historia 2017-10-14 3 R 91 TPR Antoni Czechow Niedźwiedź (reż. Andrzej Jarski) 2 R 92 TPR Antoni Czechow Niedźwiedź (reż. Jacek Rozenek) 3 R 93 INN Antoni Czechow Niedźwiedź (reż. Witold Sadowy) 2005-10 3 R 94 FPP Ilia Erenburg Niezwykłe przygody Julio Jurenity i jego uczniów 2 ? 95 TPR Ilja Erenburg Niezwykłe przygody Lejzorka Rojtszwańca 2013-08-18 1 96 PTW Mikołaj Gogol Noc wigilijna 2006-12-23 2 R 97 TPR Iwan Bunin Nocą na morzu 2007-04-12 1 R 98 TPR Mikołaj Gogol Nos (fragment) 2 99 TPR Antoni Czechow Noworoczne tortury 2 R 100 INN Antoni Czechow O szkodliwości palenia tytoniu reż. Jerzy Antczak 1971 2 R 101 TPR Iwan Gonczarow Obłomow 3 R 102 TPR Iwan Gonczarow Obłomow - antyromans 2011-11-27 2 R 103 PWD Iwan Turgieniew Ojcowie i dzieci 1981 1 R 104 INN Dorota Gacek, Anna Lisiecka Okrutny talent Fiodora Dostojewskiego 2016-02-07 1 105 Bunin Iwan Opowiadania 16 106 TPR Warłam Szałamow Opowiadania kołymskie 2010-03-21 2 R 107 DTW Mikołaj Gogol Opowieść o tym jak Iwan Iwanowicz pokłócił się z Iwanem Nikiforowiczem 2002
2002-03-02
2010-07-17 6 R 108 TPR Mikołaj Gogol Order 2 R 109 Strefa literatury Osip Mandelsztam. O jego losie zdecydował jeden wiersz 2016-01-17 1 110 Fiodor Dostojewski Osłoniłem ci moją rozpacz. Epizod z Braci Karamazow 2 R 111 TPR Fiodor Dostojewski Osobliwa historia Księcia Myszkina 2010-05-30 2 R 112 TPR Antoni Czechow Oświadczyny 1996 4 R 113 TPR Antoni Czechow Oświadczyny (1948) 1948 1 114 DTW Mikołaj Gogol Ożenek 1996
2010-01-03 6 R 115 TPR Mikołaj Gogol Ożenek (fragment) 1951 5 116 WZS Włodzimierz Diaczenko Pamiątka rodzinna 1999
2009-10-16 4 ? 117 TPR Mikołaj Gogol Pamiętnik szaleńca 1968
2009-03-29 2 R 118 TPR Aleksander Puszkin Panna włościanka 1993 3 R 119 TPR Michał Sałtykow-Szczedrin Państwo Gołowlewowie 4 ? 120 TPR Antoni Czechow Pasażer pierwszej klasy 4 R 121 INN Petersburg literacki 2007 2 122 TPR Antoni Czechow Piękne 3 123 TPR Arkadiusz Awerczenko Piśko 2007-01-04 2 R 124 TPR Antoni Czechow Po ogóreczku 1957-11-22 1 R 125 INN Jurij Tynianow Podporucznik Kiże 1996
1998-08-05 3 R 126 TPR Mikołaj Leskow Podróż z nihilistą 2 ? 127 TPR Antoni Czechow Podrzutek 1970-05-31 2 R 128 TPR Antoni Czechow Poleńka 2 R 129 TPR Mikołaj Leskow Powiatowa lady Macbeth 4 R 130 TPR Nikołaj Kolada Proca 2012-09-22
2012-09-23 2 R 131 TPR Leonid Andrejew Przysięga 2009-03-25 3 R 132 TPR Michaił Bułhakow Psie serce 2006-03-31 2 R 133 INN Kazimierz Brandys Relacja z uroczystości wręczenia nagrody literackiej Annie Achmatowej 1966-02-21 1 134 TPR Mikołaj Gogol Rewizor 1977 9 R 135 WZS Mikołaj Gogol Rewizor (1952) 2013-01-26 7 R 136 TPR Aleksy Konstantynowicz Tołstoj Rodzina Wilkołaka 6 R 137 INN Sezon na Dwójkę Rosja Czechowa 1 138 TPR Antoni Czechow Sala nr 6 2007-09-22 3 R 139 TPR Ilia Ilf, Eugeniusz Pietrow Scenki rodzinne 2 R 140 TPR Antoni Czechow Scyta 1966-02-13 4 R 141 TPR Walerij Briusow Siostry 4 R 142 TPR Jewgienij Szwarc Smok 1972
2014-03-05
2014-03-12 4 R 143 DTW Fiodor Dostojewski Sobowtór 2008-06-14 5 R 144 TPR Izaak Babel Sól 1967-11-28 1 ? 145 TPR Fiodor Dostojewski Spowiedź Marmieładowa 2011-02-04 4 R 146 TPR Michał Arcybaszew Sprawiedliwość 2009-03-18 7 R 147 TPR Daniel Charms Starucha 2013-11-10 1 R 148 TPR Aleksander Sołżenicyn Sumienie 3 R 149 TPR Lew Tołstoj Szczęście rodzinne 1985
2010-11-21 3 R 150 TPR Ilia Ilf, Eugeniusz Pietrow Szeroki gest 1 R 151 INN Witold Malesa Sztuka przekładu 2006-03-13 1 152 INN Aleksy Tołstoj Śmierć Iwana Groźnego 1967-03-13 2 ? 153 STT Lew Tołstoj Śmierć Iwana Ilicza 2009-11-22 3 R 154 INN Michaił Bułhakow The heart of a dog [Psie serce] (ang) 1990 1 155 TPR Koźma Prutkow Triumf cnoty 3 R 156 TPR Antoni Czechow Trzpiotka 1993-04-18 3 R 157 INN Antoni Czechow Trzy opowiadania 1966 2 R 158 TPR Jerzy Fąfara Trzy paczki papierosów 2019-02-10 1 R 159 TPR Antoni Czechow Trzy siostry 2010-01-31
2019-03-17 7 R 160 TPR Antoni Czechow U dentysty 8 R 161 INN Sezon na Dwójkę Ukraina Gogola 1 162 TPR Maksym Gorki Wassa i inni 2016-10-29 3 R 163 TPR Iwan Bunin Wciąż czekam 2 R 164 INN Antoni Czechow Wesele z generałem 4 165 PWD Wil Lipatow Wiejski Sherlock Holmes 1970 4 R 166 INN Antoni Czechow Wiejskie eskulapy 3 167 DTW Antoni Czechow Wiśniowy sad 4 R 168 POW Lew Tołstoj Wojna i pokój 2004 10 R 169 PWD Lew Tołstoj Wojna i pokój 1972/1973 1 R 170 TPR Fiodor Dostojewski Wspomnienia z domu umarłych 2011-02-23 3 R 171 INN Anna Achmatowa Wspomnienie o Modiglianim 1 ? 172 DTW Antoni Czechow Wujaszek Wania 1995
2010-01-31 11 R 173 DTW Vladimir Nabokov Wynalazek walca 2002-04-06
2014-01-05 4 R 174 TPR Aleksiej Kazancew Zanim się przerwie srebrny sznur 2013-10-05 1 R 175 TPR Antoni Czechow Zapomniałem (Nuty) 23.02.1949 3 R 176 DTW Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara 6 R 177 TPR Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara 2015-09-26 1 178 TPR Michał Zoszczenko Zbrodnia i kara 2010-02-17 1 R 179 PWD Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara (fragm.) 1979 4 R 180 KLC Hanna Maria Giza Zbrodnia i kara Dostojewskiego 2013-04-29 1 181 POE Anna Achmatowa Zerwanie & Ostatni toast (Toast pożegnalny) 2016 1 182 TPR Izaak Babel Zmierzch 2014-11-30 1 R 183 TPR Fiodor Sołogub Żądło śmierci 2007-04-24 1 R 184 TPR Mikołaj Leskow Żelazna wola 2017-10-30 2 R 185 STT Michał Zoszczenko Życie osobiste 2013-08-18 5 R