width="200" style="vertical-align: top;">pingwin
2015-06-03 11:01

Inne
Iwona Malinowska, Bogumiła Prządka - Zagadki literackie - Ireneusz Iredyński
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-06-03 10:55

Teatr Polskiego Radia
Julian Tuwim - z cyklu Bal wisielców (fragm.)
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-06-03 10:54

Teatr Polskiego Radia
Michał Bałucki - Klub kawalerów (frg)
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-04-16 11:34


Hanna Maria Giza - Historyczne spory - Michał Bobrzyński
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-04-16 11:33

Inne
Andrzej Sowa - Walery Sławek
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-04-13 11:17

Inne
Iwona Malinowska - Stefan Treugutt
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-19 23:15

Inne
Bolesław Leśmian - Leśmian
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-19 21:08


Hanna Maria Giza - Historyczne spory - Edward Gierek
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-19 21:03


Hanna Szof - Biografie niezwykłe - Stanisław Grzesiuk
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-19 21:01

Inne
Joanna Szwedowska - Z archiwum Wata
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-19 20:59

Inne
Maria Janion - Żyjąc, tracimy życie
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-15 17:12

Inne
Bernard Pivot - Vladimir Nabokov-Apostrophes
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-15 15:40

Inne
Dorota Gacek - Vladimir Nabokov-Biografia Andrei Pitzer
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-07 08:34

Inne
Adam Kreczmar - Listy do Cioci
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-03-07 08:34

Inne
- Zapiski ze współczesności - Włodzimierz Odojewski
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-02-02 17:01

Teatr Polskiego Radia
Tadeusz Różewicz - Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-01-30 23:22

Inne
Dorota Gacek, Elżbieta Łukomska - Po stronie Schulza-Ćwiczenia z myślenia
download (link dostępny po zalogowaniu)

pingwin
2015-01-30 23:16

Inne
Stefania Grodzieńska - -monolog dla Bogumiła Kobieli
download (link dostępny po zalogowaniu)

1  2  3  4  5  6