Data: Dostępność: Język:

Wyniki wyszukiwania: 2

L.p. Autor Tytuł Data emisji Obs. Link Kom. R
1 TZO Jacek Joachim Brydż 1984-10-27
1986-07-26
2002-08-23
3 R
2 WZS Tadeusz Różewicz Kartoteka (reż. Janusz Kukuła) 1994
2014-04-24
2 R