Scena Współczesna (6) Data: Dostępność: Język:

Wyniki wyszukiwania: 2

L.p. Autor Tytuł Data emisji Obs. Link Kom. R
1 PWD Henryk Sienkiewicz Pan Wołodyjowski 1972 25 R
2 PWD Henryk Sienkiewicz Potop 1968 14 R