2016 1 158 INN Kulturalna Jedynka Zmar≥ Wac≥aw Tkaczuk 2018-01-14 1 159 CZP Wac≥aw Tkaczuk Įyciopisanie Edwarda Stachury (w 30. rocznicÍ ∂mierci) 2009-07-23 6