Rejestr słuchowisk

Autor: Tag:
Tytuł: Kategoria:
Reżyseria: Podkategoria:
Data: Dostępność:
Język:

Wyniki wyszukiwania: 203

1  2  

L.p. Autor Tytuł Data emisji Obs. Link Kom. R
201 STT Stanisław Barańczak Zwierzęca zajadłość 2016-05-08 2
202 STT Michał Zoszczenko Życie osobiste 2013-08-18 5 R
203 STT Wojciech Fułek Życie pozagrobowe i pozamałżeńskie 2016-03-13 3 R

1  2