Rejestr słuchowisk

Autor: Tag:
Tytuł: Kategoria:
Reżyseria: Podkategoria:
Data: Dostępność:
Język:

Wyniki wyszukiwania: 4

L.p. Autor Tytuł Data emisji Obs. Link Kom. R
1 TPR Gyorgy Spiró Kwartet 3 R
2000
2 DTW Gyorgy Spiró Szalbierz 2000 4 R
2009
3 DTW Gyorgy Spiró Szalbierz 2009-05-03 4 R
2018
4 TPR Gyorgy Spiró Zaciemnienie 2018-10-07 1 R