Rejestr słuchowisk

Autor: Tag:
Tytuł: Kategoria:
Reżyseria: Podkategoria:
Data: Dostępność:
Język:

Wyniki wyszukiwania: 23

L.p. Autor Tytuł Data emisji Obs. Link Kom. R
1 TPR Antoni Czechow Czarny mnich 4 R
2 TPR Zbigniew Jerzyna Kieliszek koniaku przed śmiercią 3 R
3 TPR Angela Svennborg Mózg 3 ?
4 TPR Sygurd Wiśniowski Niewidzialny 3 ?
5 TPR Aleksy Konstantynowicz Tołstoj Rodzina Wilkołaka 6 R
6 TPR Józef Bohdan Dziekoński Siła woli 3 R
7 TPR Stefan Grabiński W domu Sary 3 R
8 TPR Jan Warenycia Ząb mądrości 2 R
9 TPR Tomasz Maciej Trojanowski Zlecenie 2 ?
1960
10 TPR Edgar Allan Poe Zdradzieckie serce (Serce oskarżycielem) 1960-06-26 1 R
2003
11 TPR Walter De La Mare Katedra wszystkich świętych 2003-08-15 5 R
2004
12 TPR Stefan Grabiński Ślepy tor 2004-10-08 3 R
2005
13 TPR Jan Warenycia Medium 2005-02-18 3 R
14 TPR Jan Warenycia Pan Bielanek, czyli Panoptikum grochowskie 2005-04-22 4 R
2006
15 TPR Deotyma (Jadwiga Łuszczewska) Zwierciadlana zagadka 2006-02-24 3 R
16 TPR Antoni Lange Nowe mieszkanie 2006-03-03 2 R
2008
17 STT Adam Bauman Złodziej głosów 2008-12-28 4 R
2009
18 TPR Jan Warenycia Pan Bielanek, czyli Panoptikum grochowskie 2009 4 R
19 STT Aleksander Argentynowicz (Krzysztof Zaleski) Tajemnica pewnej nocy 2009-01-04 3 R
20 TPR Michał Arcybaszew Sprawiedliwość 2009-03-18 7 R
21 STT Witold Wirpsza Dziecko 2009-06-21 3 R
2018
22 INN Stefan Grabiński Opowieści niesamowite: Czarna Wólka & Engramy Szatery 2018-07-06 1
2019
23 INN Dwukropek Edgar Allan Poe 2019-05-10 1