NN"> Niezwyciężony 2013 4 R 122 TPR Stefan Żeromski Dzieje grzechu 3 123 TPR Stefan Żeromski Ponad śnieg bielszym się stanę (frg) 1 124 PWD Stendhal Czerwone i czarne (fragm.) 1970 3 R 125 TZO Stephen Wasylyk Dziesięć dolarów tygodniowo 1975-01-08 3 R 126 RDZ Tomasz Maciej Trojanowski Czary mary 2014-09-28 3 R 127 RDZ Tomasz Maciej Trojanowski Wyjście awaryjne 2013-03-10 3 R 128 RDZ Tove Jansson Lato Muminków (fragm.) 1 129 INN Wacław Tkaczuk Krzysztof Zaleski – artysta radiowy 2009-10-20 2 130 TPR Waldemar Modestowicz, Ryszard Wołągiewicz Za drutami był las 1990-07-15 3 R 131 INN Wielcy interpretatorzy Marek Walczewski 2009-07-11 1 132 INN Wielcy interpretatorzy Maria Gorczyńska 2009-08-16 3 133 INN Wielcy interpretatorzy Zbigniew Zapasiewicz 2009-09-13 2 R 134 INN Wielkie romanse i skandale Maria Morska - muza Skamandrytów 2009-08-11 1 135 BIO Witold Malesa Biografie niezwykłe - Stefan Starzyński 2009-09-01 1 136 INN Witold Malesa Chwyt metafizyczny-Nabokow 1 137 CZP Witold Malesa Katechizm Jana Twardowskiego - I we mnie wierzcie 2009-06-11 2 138 INN Wojciech Pszoniak Aktor 2010 1 139 TPR Woody Allen Bóg (fragm.) 1 140 INN Z Archiwum R Tamten warszawski wrzesień 2009-09-19 1